Liên hệ

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Địa chỉ: .., thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/bà.., Chức vụ: Hiệu trưởng 
Điện thoại: ….
Email: ….